2022-10-31 08:01Pressmeddelande

Hyresförhandlingar Kalmarhem

Kalmarhems VD Per StephaniKalmarhems VD Per Stephani

I slutet av september inleddes hyresförhandlingarna mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen.

Varje år förhandlar Kalmarhem och Hyresgästföreningen om det kommande årets hyreshöjning. Nytt för årets förhandling är att man använder sig av den så kallade trepartsöverenskommelsen där Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen gemensamt utgår från samma ekonomiska faktorer i förhandlingen.

Överenskommelsen syftar till att ge hyresgästerna en rimlig hyresutveckling samtidigt som det ska skapa långsiktigt stabila villkor för fastighetsägarna, något Kalmarhems VD Per Stephani ser som positivt.

Enligt överenskommelsen ska det från och med förhandlingsåret 2023 vara fem faktorer som ligger till grund för förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden som avgifter för värme, el, vatten, avfall och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella och utgörs av räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Man tar också en hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen på orten. Att årets hyresförändring blir otroligt viktig är något Kalmarhems VD Per Stephani vill poängtera.

Vi befinner oss i en situation med stora kostnadsökningar på olika håll i samhället, vilket givetvis även drabbar oss som hyresvärd. För att klara av kraftigt höjda räntor, priser från våra leverantörer och entreprenörer, materialkostnader, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer måste vi öka våra intäkter. Hyrorna är vår enda intäkt och hyresförändringen krävs för att få täckning för kostnadsökningarna så att vi kan fortsätta underhålla våra fastigheter och vara en trygg och stabil hyresvärd, säger Per Stephani, VD på Kalmarhem.

Förhoppningen är att hyresförhandlingarna ska vara i mål i år så att den nya hyran kan börja gälla från och med januari 2023. 


Om Kalmarhem

Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs i sin helhet av Kalmar kommun. Sedan 1950 har Kalmarhem byggt, förvaltat och förmedlat bostäder till människor som vill bo och leva i Kalmar. Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder för kunder med olika önskemål och behov då vi har allt från nyproducerade flerbostadshus med solceller, radhus till fastigheter byggda på 1700-talet. Utöver vanliga lägenheter erbjuder vi trygghetsboende, student- och ungdomsbostäder samt lokaler som idag rymmer allt från affärer till förskolor och företag. Med drygt 5 250 lägenheter och 29 000 kvm lokalyta är vi Kalmars största hyresvärd! Vi är 70 anställda som tillsammans skapar Hem till dig!

Kontaktpersoner

Per Stephani
VD
Per Stephani