2022-11-25 10:02Pressmeddelande

Hyresförhandlingar lyfts till HMK

Stadsbild Kalmar. Stadsbild Kalmar.

Olika synsätt på hur den centrala förhandlingsmodellen ska tolkas gör nu att den årliga hyresförhandlingen mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen hänskjuts till Hyresmarknadskommittén, HMK.

Årets förhandling utgår ifrån en förhandlingsmodell som Hyresgästföreningen, branschorganisationen Sveriges allmännytta och Fastighetsägarna, på central nivå, kom överens om i våras. Den så kallade ”Trepartsöverenskommelsen” innebär att förhandlingsparterna utgår från samma faktorer, med en utgångspunkt att hyresvärden ska klara sina åtaganden med bibehållen kvalitet, underhållsnivå och avkastning för nästkommande år och även över tid. Detta samtidigt som att hyresgästen ska få en rimligt hållbar, stabil och förutsägbar hyresutveckling.
Kalmarhem och Hyresgästföreningen har efter ett antal träffar nu gemensamt beslutat att hänskjuta förhandlingarna till HMK med anledning av att parterna har helt olika sätt att se överenskommelsen på.

Jag förstår oron som många känner för samhällets kostnadsökningar. Vi påverkas alla som både privatpersoner och företag, men för att Kalmarhem ska kunna vara en trygg, stabil hyresvärd till våra kunder är det av största vikt att vi får en höjning som motsvarar de kostnadsökningar vi som bolaget står inför, säger Per Stephani, VD på Kalmarhem. 

Fakta om Hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en tvistelösningsfunktion i de allmännyttiga bostadsbolagens branschorganisation (Sverige Allmännytta) som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta. HMK består av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.

 
Användbara länkar

https://hyresmarknadskommitten.se/Om Kalmarhem

Vi hyr ut, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och lokaler i Kalmar i strävan mot en hållbar stadsutveckling. Vi vill ge alla, oavsett livssituation, som vill bo i Kalmar möjlighet till ett eget hem och känna den trygghet det skapar. Vår vision är att bidra till att Kalmar blir den tryggaste och mest hållbara kommunen i Sverige, där alla invånarna har ett hem och en livsmiljö som de trivs i och kan påverka. Med ca 5 300 bostäder varav 1200 studentbostäder och 29 000 kvm lokalyta är vi Kalmars största hyresvärd. Vi är 70 anställda som tillsammans skapar Hem till dig! Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs i sin helhet av Kalmar kommun.