2021-03-31 15:57Pressmeddelande

Kalmarhem bättre än snittet gällande Klimatinitiativ

Kv Blickfånget, som exempel på fastighet med låg energianvändningKv Blickfånget, som exempel på fastighet med låg energianvändning

Tillsammans med 183 andra bostadsbolag är Kalmarhem en del av Allmännyttans klimatinitiativ. Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser och sammantaget förvaltar medlemmarna 714 000 lägenheter runt om i Sverige.

Kalmarhem har ett bostadsbestånd på mer än 5 000 lägenheter och ca en tredjedel av hyresmarknaden i Kalmar.

Vi arbetar målinriktat med hållbarhetsfrågan och i fjol minskade vi vår energianvändning med 7 procent jämfört med 2019. Det har vi lyckats med genom bland annat injustering och driftoptimering av våra fastigheter, byte till energieffektiva fönster samt installation av solceller och värmeåtervinning i ventilationssystemen. Energieffektivisering är självklart i fokus även i vår nyproduktion där vi under de senaste åren har byggt flera nya fastigheter med låg energianvändning, säger Per Stephani, VD på Kalmarhem.

Under 2020 fasades de sista fossilbränsledrivna bilarna ut och Kalmarhem blev 100% fossilbränslefria i den egna verksamheten. Bolaget utgår då från Fossilfritt Sveriges  definition.

Sett till hela Sveriges bostadsbestånd så omfattar Klimatinitiativet 28 procent av Sveriges lägenheter i flerbostadshus.

Det innebär att potentialen för att fortsatt bidra till att Sverige når sina klimatmål är stor. Ju fler av våra medlemsbolag som ansluter och ju fler som inspireras av vårt arbete, desto större effekt får vi, säger Gabriella Castegren, projektledare för Klimatinitiativet.

Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till år 2030 räknat från 2007. Under 2019 förbrukade medlemsbolagen 131 kWh per kvm vilket i jämförelse med 2007 års förbrukning som låg på 152 kWh innebär en energieffektivisering på 14 procent. Kalmarhem har i sin tur minskat 28 procent räknat från 2007 och förbrukade 104 kWh/kvm under 2020.

En stor del av medlemsbolagen väljer att investera i förnybar el och att ha en egen elproduktion.

Vi satsar starkt på förnybar energi som är lokalt producerad och har idag 14 solcellsanläggningar på egna fastigheter. Tillsammans producerar de ca 250 000 kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el i tio genomsnittsvillor med direktverkande el som uppvärmning. Vi köper endast förnybar el från sol-, vind-, och vattenkraft. Även den köpta fjärrvärmen är fossilfri, säger Per Stephani, vd på Kalmarhem.

Därtill finns fyra solfångaranläggningar på egna tak som producerar ca 120 000 kWh varmvatten per år, vilket räcker till att värma 2,2 miljoner liter varmvatten.

Nästa steg för Kalmarhem är nu att titta på bolagets totala klimatpåverkan och minska utsläpp från bland annat nybyggnation, renovering, avfall och hyresgästernas mobilitet med målet att nå netto-noll-utsläpp senast år 2045.


Om Kalmarhem

Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs i sin helhet av Kalmar kommun. Sedan 1950 har Kalmarhem byggt, förvaltat och förmedlat bostäder till människor som vill bo och leva i Kalmar. Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder för kunder med olika önskemål och behov då vi har allt från nyproducerade flerbostadshus med solceller, radhus till fastigheter byggda på 1700-talet. Utöver vanliga lägenheter erbjuder vi trygghetsboende, student- och ungdomsbostäder samt lokaler som idag rymmer allt från affärer till förskolor och företag. Med drygt 5 250 lägenheter och 29 000 kvm lokalyta är vi Kalmars största hyresvärd! Vi är 70 anställda som tillsammans skapar Hem till dig!

Kontaktpersoner

Per Stephani
VD
Per Stephani