2021-11-25 06:00Pressmeddelande

Kalmarhem en av vinnarna av årets bästa klimatinitiativ i allmännyttan

Kalmarhems bilar drivs av fossilfritt bränsle sedan 2020 Kalmarhems bilar drivs av fossilfritt bränsle sedan 2020

Kalmarhem vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativ i kategorin ”Fossilfritt”.  Detta för att ha uppnått målet om fossilfrihet år 2020. All el, all fjärrvärme och allt drivmedel till fordon som företaget använder idag är förnybar och därmed fossilfri.

Med tävlingen ”Bästa klimatinitiativen 2021” vill Sveriges Allmännytta lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsbolag kan bidra till en miljömässigt mer hållbar utveckling.

Kalmarhem vann kategorin ”Fossilfritt” för att genom ett tydligt och målinriktat ledarskap ha nått målet om fossilfrihet år 2020. All el, all fjärrvärme och allt drivmedel till fordon är förnybar och därmed fossilfri. Modiga beslut och metoder för nudging var nyckeln till framgång.

– Kalmarhem har visat att beteendeförändringar är en viktig del av framgångsrik strategi för att nå fossilfrihet. Deras arbete kan inspirera andra att arbeta på samma sätt, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

– Det har självklart varit en process där vi under lång tid fasat ut fordon som drivs med fossila bränslen, men vi måste föregå med gott exempel om vi vill att andra ska ändra sig. Nästa steg är att påverka våra kunders beteende kring transporter eftersom vi har definierat det som vår överlägset största utsläppspost idag, säger Per Stephani, vd för Kalmarhem.

Totalt har fem allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sitt klimatarbete och därmed tagit viktiga steg mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom Kalmarhem utsågs följande vinnare i fyra andra kategorier.

  • Energieffektivisering: Gavlegårdarna  
  • Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden
  • Klimatkrav på leverantörer: Helsingsborgshem
  • Klimatsmart boende: Uppsalahem 

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 187 medlemsföretag som tillsammans har mer än 750 000 lägenheter.

Mer om Klimatinitiativet och tävlingen
Läs mer om tävlingen "Bästa klimatinitiativen 2021".
Läs mer om Klimatinitiativet.

För mer information, kontakta:

Patrizia Finessi, miljöexpert, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 37, patrizia.finessi@sverigesallmannytta.se

Per Stephani, VD, Kalmarhem, 0480-44 75 01, per.stephani@kalmarhem.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.seOm Kalmarhem

Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs i sin helhet av Kalmar kommun. Sedan 1950 har Kalmarhem byggt, förvaltat och förmedlat bostäder till människor som vill bo och leva i Kalmar. Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder för kunder med olika önskemål och behov då vi har allt från nyproducerade flerbostadshus med solceller, radhus till fastigheter byggda på 1700-talet. Utöver vanliga lägenheter erbjuder vi trygghetsboende, student- och ungdomsbostäder samt lokaler som idag rymmer allt från affärer till förskolor och företag. Med drygt 5 250 lägenheter och 29 000 kvm lokalyta är vi Kalmars största hyresvärd! Vi är 70 anställda som tillsammans skapar Hem till dig!