2021-10-26 05:45Pressmeddelande

Kalmarhem tävlar om Allmännyttans bästa klimatinitiativ

Bild på elbil som laddasBild: Kalmarhem

Kalmarhem är med och tävlar om Allmännyttans pris för Bästa klimatinitiativ 2021, inom kategorierna Fossilfrihet och Klimatsmart boende.   

Kalmarhem är sedan 2020 fossilbränslefria sett till egna fordon, köpt el och fjärrvärme. Fokus framåt ligger nu på att minska klimatpåverkan och för att identifiera var de största utsläppen av växthusgaser sker har det gjorts en klimatberäkning av hela verksamheten enligt Greenhouse Gas Protocol.

”Om vi ska halvera våra utsläpp till 2030 så måste vi veta hur mycket vi släpper ut idag. Därför gjorde vi en klimatberäkning av hela vår verksamhet och identifierade då snabbt hyresgästernas transporter som den överlägset största källan till klimatpåverkan. Med detta som bakgrund har vi nu börjat ta fram en mobilitetsstrategi och börjat satsa på hållbara mobilitetslösningar för våra hyresgäster, säger Thom Renström, Kalmarhems projektledare för energi och miljö.”

Mobilitetsstrategin beskriver hur Kalmarhems utbyggnad av laddinfrastruktur ska gå till och innehåller även en plan för hur bolaget ska bidra till att allt fler väljer att dela bil via elbilspool i stället för att äga. I Funkabo planeras det för att bygga ett mobilitetssmart kvarter, Visiret, med preliminär byggstart 2022. Ett kvarter som kommer ge optimala förutsättningar för hållbara transporter och minskat bilägande genom bil- och cykelpool samt bra cykelförvaring och närhet till kollektivtrafik. Det kommer även finnas ett antal laddplatser för elbilar i det nya kvarteret.  

Hyresgästernas transporter är den överlägset största utsläppskällan som står för mer än hälften av de totala utsläppen hos Kalmarhem. Utöver det finns varor och material i förvaltningen, nyproduktion, hyresgästernas avfall och energianvändning med som stora utsläppsposter enligt Kalmarhems klimatberäkning

Bostadsbolaget fokuserar nu på att minska utsläppen från de fem största utsläppsposterna eftersom det är dessa som ger störst effekt per investerad krona.

Vinnarna koras på Klimat och energikicken den 24 november. 

Användbara länkar

https://www.sverigesallmannytta.se/allmannyttans-klimatinitiativ/tavling-basta-klimatinitiativen-2021/


Om Kalmarhem

Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs i sin helhet av Kalmar kommun. Sedan 1950 har Kalmarhem byggt, förvaltat och förmedlat bostäder till människor som vill bo och leva i Kalmar. Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder för kunder med olika önskemål och behov då vi har allt från nyproducerade flerbostadshus med solceller, radhus till fastigheter byggda på 1700-talet. Utöver vanliga lägenheter erbjuder vi trygghetsboende, student- och ungdomsbostäder samt lokaler som idag rymmer allt från affärer till förskolor och företag. Med drygt 5 250 lägenheter och 29 000 kvm lokalyta är vi Kalmars största hyresvärd! Vi är 70 anställda som tillsammans skapar Hem till dig!

Kontaktpersoner

Per Stephani
VD
Per Stephani
Marie Tillborg
Kommunikatör
Marie Tillborg