2023-01-24 06:45Pressmeddelande

Nya hyror för 2023 klara

Utsiktbild, Gamla Vattentornet, hustak, KalmarUtsiktbild, Gamla Vattentornet, hustak, Kalmar

Hyresförhandlingarna mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen för 2023 har nu efter beslut från Hyresmarknadskommittén resulterat i en hyreshöjning om 4,5 procent.

För en bostad med två rum och kök med en nuvarande hyra på 5 000 kronor innebär det en ökning på 225 kr per månad. De nya hyrorna gäller retroaktivt från den 1 januari 2023 och gäller enbart för bostäder.

Vi har stor respekt för de kunder som redan har ett ekonomiskt pressat läge samtidigt som vi värnar om hyresrätten som boendeform och hade behövt en betydligt högre procent för att täcka de kostnadsökningar som vi som bostadsbolag står inför. Med hyror som enda intäktskälla slår utfallet hårt och kommer ge konsekvenser för planerat underhåll av fastigheter och lägenheter. Med ökade byggkostnader och materialkostnader innebär det samtidigt att vi får mindre för pengarna. Det kommer bli tufft framöver och exakt vilka aktiviteter som kommer behöva senareläggas kommer vi nu att se över, säger Kalmarhems VD Per Stephani.


Om Kalmarhem

Vi hyr ut, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och lokaler i Kalmar i strävan mot en hållbar stadsutveckling. Vi vill ge alla, oavsett livssituation, som vill bo i Kalmar möjlighet till ett eget hem och känna den trygghet det skapar. Vår vision är att bidra till att Kalmar blir den tryggaste och mest hållbara kommunen i Sverige, där alla invånarna har ett hem och en livsmiljö som de trivs i och kan påverka. Med ca 5 300 bostäder varav 1200 studentbostäder och 29 000 kvm lokalyta är vi Kalmars största hyresvärd. Vi är 70 anställda som tillsammans skapar Hem till dig! Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs i sin helhet av Kalmar kommun.

Kontaktpersoner

Per Stephani
VD
Per Stephani