2021-09-13 07:49Pressmeddelande

Studentbostadsgaranti uppfylld

Med nästan 400 nya kontrakt uppfylldes garantin även för i år och Kalmarhem öppnar nu upp för alla studenter att söka studentbostäder igen.

I samband med Linnéuniversitetets antagningar till höst- och vårterminen erbjuder Kalmar, som en av få städer i landet, studentbostadsgaranti. Garantin innebär att nyantagna studenter utifrån ett antal kriterier är garanterade ett bostadserbjudande inom två månader från det att de tackat ja till sitt antagningsbesked. Med anledning av den oroliga tid vi upplevt under pandemin valde Kalmarhem i år att tillfälligt justera kriterierna för att underlätta att fler får möjlighet till en egen studentbostad under sin studietid. Detta innebar att även nyantagna som redan bor i Kalmar kommun samt de som inte har svenskt personnummer hade möjlighet att söka.  

Mellan den 20 juli och den 10 september har 386 studentbostadskontrakt hanterats och alla studenter med uppfyllda garantikrav har erbjudits ett bostadskontrakt av Kalmarhem. De studentbostäder som fortfarande är tillgängliga öppnas nu under dagen (den 13 september) upp för alla studenter att söka.

Många gånger är det just bostadsgarantin som är den avgörande faktorn för att attrahera studenter och kompetens till regionen. Vi säger varmt välkomna till alla våra nya studenter!


Om Kalmarhem

Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs i sin helhet av Kalmar kommun. Sedan 1950 har Kalmarhem byggt, förvaltat och förmedlat bostäder till människor som vill bo och leva i Kalmar. Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder för kunder med olika önskemål och behov då vi har allt från nyproducerade flerbostadshus med solceller, radhus till fastigheter byggda på 1700-talet. Utöver vanliga lägenheter erbjuder vi trygghetsboende, student- och ungdomsbostäder samt lokaler som idag rymmer allt från affärer till förskolor och företag. Med drygt 5 250 lägenheter och 29 000 kvm lokalyta är vi Kalmars största hyresvärd! Vi är 70 anställda som tillsammans skapar Hem till dig!